ŽSR PIS - Informácia o pohybe osobných vlakov
 
   
Ak Váš vlak mešká, ospravedlňujeme sa Vám. Príčinou meškania môže byť rekonštrukcia tratí alebo staníc, ktoré po dokončení umožnia pohodlnejšie a rýchlejšie cestovanie. Dôvodom meškania môže byť aj príčina mimo ŽSR. Ak má vlak náskok, z najbližšej stanice odíde podľa cestovného poriadku (CP).

   
Vyberte si vlak z ponuky,
alebo zadajte konkrétne číslo Zobraz pomôcku pre vyhľadanie čísla vlaku
   
Upozornenie:
Informácie možno obdržať až po odchode vlaku z východiskovej stanice. Pri medzinárodných vlakoch vstupujúcich na sieť ŽSR po odchode vlaku z pohraničnej prechodovej stanice (PPS).
Mimoriadne vlaky a pravidelné vlaky idúce odklonom (mimo štandardnú trasu), sú vyhodnocované voči plánovanej jazde podľa cestovného poriadku (CP).
Veľkosť meškania sa môže medzi stanicami, ktoré podávajú informácie o jazde vlaku, zmeniť.
Všetky informácie sú podávané bez záruky.


Zároveň Vám ponúkame možnosť overiť si, "kde je Váš vlak" prostredníctvom SMS
Informáciu o pohybe/polohe osobných vlakov prostredníctvom SMS pre Vás zabezpečujú Železničné telekomunikácie prostredníctvom mobilných operátorov. Služba je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Stačí ak zašlete požiadavku formou SMS prostredníctvom kľúčového slova MES číslovlaku (napr.: MES 503) na číslo 7036 a informácia Vám bude poskytnutá formou spätnej SMS, ktorá je spoplatnená 0,10 EUR/SMS vrátane DPH.
telefon    MES číslo vlaku    -→    7036

Upozornenie:
Zavedením služby "Informácia o pohybe osobných vlakov prostredníctvom SMS" do ostrej prevádzky končí poskytovanie tejto služby zaslaním požiadavky/SMS na číslo 7772.


Všetky problémy pri poskytovaní služby môžete oznámiť na mailovú adresu servicedesk@zsr.sk , prípadne telefonicky na 02/2029 2727.     2014-04-16 18:00:04.115